SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ - Szkoła Muzyczna II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

Przejdź do treści

Menu główne:

Zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projekcie muzycznym pt." Inspiracja, edukacja i integracja", który będzie realizowany w PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej.
Pomysłodawcami projektu są ; dr Daniel Lis (AM w Katowicach) oraz dr hab. Ewa Grabowska (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie).
Wiecej szczegółów na  www.mistrzowskieinterpretacje.pl
PIERWSZY KONCERT IV BYSTRZYCKIEJ ZŁOTEJ JESIENI
Z MUZYKĄ ORGANOWĄ ZA NAMI.
NOWA SIEDZIBA SZKOŁY

3 września, z okazji inauguracji roku szkolnego, odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Szkoły Muzycznej II st. w Bystrzycy Kłodzkiej, w Zespole Szkół Ogolnokształcących, przy ul. Stefanii Sempołowskiej 13.
Uroczystość rozpoczęła się koncertem, w znakomitym wykonaniu dr hab. Bogusława Raby, na nowo zakupionych organach.
Pani Burmistrz Renata Surma podziękowała Pani Dyrektor PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej, Aleksandrze Tarchale, za użyczenie pomieszczeń i instrumentów w jej placówce, a także życzyła SM II st. dalszych sukcesów w nowej siedzibie.
Obecna na uroczystości Starsza Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej - Maria Len, wyraziła zadowolenie ze znakomitych warunków lokalowych, jakie szkoła teraz posiada i podziękowała Włodarzom Bystrzycy Kłodzkiej za zaangażowanie w  tworzeniu nowej placówki adukacji muzycznej. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, Goście zwiedzali starannie wyremontowane pomieszczenia szkoły.
Pięknie dziękujemy Władzom miasta i gminy oraz Radzie Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej za wsparcie i życzliwość. Będziemy odwdzięczać się każdym koncertem naszych uczniów i nauczycieli, ciesząc się, że wreszcie młodzi muzycy z Ziemi Kłodzkiej mają swoje miejsce do dalszego rozwoju artystycznego.
Tadeusz Piotrowski.
Zdjęcia Bogusław Bieńkowski.

MIĘDZYNARODOWY KONKURS AKORDEONOWY
CASTELFIDARDO, WŁOCHY.
9-16 września 2018 r.
Polskę reprezentowali m.in. uczniowie z klasy akordeonu Arkadiusza Gembary: Jakub Barycz, uczeń kl. I ze SM II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej (tegoroczny absolwent z PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej) oraz Kamil Urbański, uczeń kl. V z PSM I stopnia w Kłodzku.
Uczniowie konkurowali z akordeonistami m.in. z : Włoch, Rosji, Norwegii.
Jakub Barycz zdobył V miejsce z punktacją 17,683 na max. 19,283, natomiast
Kamil Urbański otrzymał VI miejsce z punktacją 16,833. Konkurencja była bardzo duża, dla przykładu różnica między 3 a 5 miejscem wynosiła tylko 0,8 pkt.
 W Jury zasiadali : prof. Cao Xiaoqing, Chiny (przewodniczacy), prof. Roman Jbanov – Rosja, Francja, prof. Olivier Douyez - Belgia, prof. Anders Grøthe - Norwegia, prof. Ivano Paterno - Włochy, Kazys Stonkus - Litwa, Adriano Ranieri - Włochy, Erakovic Gvozden - Serbia.
Serdecznie gratuluję uczniom, którzy osiągnęli tak wysokie wyniki, w tak trudnym i prestiżowym konkursie. Dziękuję rodzicom, którzy wspierali swoją obecnością młodych adeptów sztuki.
Arkadiusz Gembara.
Będąca na dorobku Szkoła Muzyczna II st. w Bystrzycy Kłodzkiej
przygarnie: fortepian, pianino.
Może komuś zalega ?
UWAGA UCZNIOWIE.

Szkoła Muzyczna II st. w Bystrzycy Kłodzkiej w  bieżącym roku szkolnym wprowadza nowy, fakultatywny przedmiot - improwizacja z elementami kompozycji. Zajęcia będzie prowadził dr hab. Bogusław Raba.
Zachęcamy uczniów obu wydziałów,do udziału w tym nowatorskim projekcie, który pozwoli pozyskać jakże praktyczną wiedzę i umiejętności, przydatne do dalszego rozwoju artstycznego.
    
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informujemy, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych przez  Szkołę  Muzyczną  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej, pozyskanych za pomocą formularzy on-line, fotografii, materiału AV lub technologii cookies.
INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Muzycznej  II  Stopnia  w  Bystrzycy Kłodzkiej.
Dane osobowe będą przetwarzane przez  Szkołę  Muzyczną  II  Stopnia   w   Bystrzycy Kłodzkiej w szczególności:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Szkoły  Muzycznej  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
1) dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody.
2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby promocji lub usług własnych  na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
4) dane osobowe w tym dane wizerunkowe nie będą udostępnianie (powierzane) osobom trzecim lub subprocesorom, o ile nie wymaga tego realizacja uzasadnionego interesu prawnego Administratora.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania informacji czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących celu i czasu przetwarzania tych danych.
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione w pkt 1-7 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) Dariusz Styczyrz,                                 e-mail: iodsm2@bystrzycaklodzka.pl lub poprzez kontakt z  Szkołą  Muzyczną  II  Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, tel. 748716829
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły  Muzycznej  II   Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej  Tadeusz Piotrowski,
 • adres: Szkoła  Muzyczna  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej  13, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług na najwyższym poziomie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła  Muzyczna  II  Stopnia  w Bystrzycy Kłodzkiej, źródłem tych danych informacje z formularzy online, umów, dane wizerunkowe (foto/wideo) oraz metadane,
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w bazach danych do momentu ustania celu ich przetwarzania lub odwołania zgody,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i Ustawy O Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r., (DZU 2018 poz. 1000),
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane w celu realizacji usług lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
   


   
  INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

  Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkonego, połączone z oficjalnym otwarciem nowej siedziby szkoły przy ul. Sempołowskiej 13.
  W programie koncert muzyki organowej w wykonaniu dr hab. Bogusława Raby.
  3 września 2018 r. godz. 17:00.

  P.S. Do następnych wakacji już tylko niewiele ponad dziesięć miesięcy !
  PIĘKNYCH WAKACJI I URLOPÓW :

  uczniom, rodzicom, nauczycielom i administracji szkoły
  życzy
  dyrekcja
  DZIĘKUJEMY PIĘKNIE
  UZDROWISKOM KŁODZKIM S.A - GRUPA PGU
  za wsparcie udzielone naszej szkole.
  Trochę wspomnień z koncertu charytatywnego pt. African Music School.
  Może kiedyś zagramy wspólnie z dziećmi z Afryki Środkowej ?
  DRODZY
  UCZNIOWIE I RODZICE .

  Zapraszamy na uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych 22 czerwca (piątek), godz. 16:00,
  aula Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.  UWAGA!
  Pierwszy w historii naszej szkoły koncert, który odbędzie się w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcącychch w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Serdecznie zapraszamy.
  BRAWO MADZIA !

  Magdalena Dołgoszyja- uczennica Grażyny Wachowskiej- Szuby osiągnęła kolejny sukces zdobywając pierwsze miejsce w VIII Przeglądzie Piosenki Filmowej i Musicalowej, który odbył się 20 października 2017 r. we Wrocławiu. Konkurs miał zasięg ogólnopolski, a Madzia konkurowała z ponad trzydziestoma wokalistami.
  Serdecznie gratulujemy Laureatce, Pani Profesor oraz Barbarze Hortyńskiej, która gościnnie akompaniowała.
  STYPENDIA
  Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika
  dla naszych uczniów.


  Miłą niespodziankę sprawił nam Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, który w ramach programu "Z Rączki do Rączki" przyznał pięć stypendiów.
  Serdecznie gratulujemy: Dominice Wilczkiewicz, Szymonowi Wejchtowi, Natanowi Szwedkowiczowi, Magdalenie Dołgoszyji i Bartłomiejowi Bielawskiemu.
  Pierwszy fortepian i pianino w naszej szkole

  Instrumenty otrzymaliśmy w ramach zadania ,,Zakup instrumentów muzycznych dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej - II etap", co zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Instrumenty już służą naszym nauczycielom i uczniom w gościnnych progach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej.
  Pięknie dziękujemy Gminie Bystrzyca Kłodzka i prosimy o dalsze wsparcie dla naszej rozwijajacej się szkoły.

  UWAGA.
  Z okazji inauguracji roku szkolnego 2017/2018
  zapraszamy na koncert muzyki fortepianowej
  w wykonaniu
  MARTY ŁYSYGANICZ i JERZEGO OWCZARZA
  04 września(poniedziałek), godz. 17:00
  sala koncertowa PSM I st. w Bystrzycy Kłodzkiej
  ul. Okrzei 34
  UPŁYNĄŁ DRUGI ROCZEK

  Drugi rok działalności Szkoły Muzycznej II st. w Bystrzycy Kłodzkiej upłynął w atmosferze wytężonej pracy dydaktyczno- artystycznej, a także tworzenia bazy instrumentów muzycznych i pomocy szkolnych.
  Dzięki wsparciu Gminy Bystrzyca Kłodzka mamy już sporo instrumentów: trąbkę, gitarę, wiolonczelę, a wkrótce pierwszy fortepian i pianino. Wdzęczność należy oddać licznej grupie przyjaciół, którzy wspierając szkołę umożliwili zakup dwóch par skrzypiec. Szczególne podziękowania dla Zarządu Osiedla nr 1, z przewodniczącym Janem Krawczykiem, którzy ufundowali nam  pierwszy flet poprzeczny i pulpity do nut. Z kolei dzięki projektom pisanym do róznych darczyńców mamy już: pianino cyfrowe, aparaturę do nagłasniania instrumentów i kamerę do rejestracji koncertów. To wszystko poniżej  minimum potrzeb, ale nasza placówka pracuje normalnie dzięki pomocy szkół muzycznych pierwszego stopnia w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, których Dyrektorom- Małgorzacie Panek- Kiszczak i Aleksandrze Tarchale pięknie dziękujemy.
  Uczniowie i nauczyciele odnieśli w tym roku szkolnym szereg kolejnych sukcesów. Niezawodni gitarzyści z klasy Witolda Kozakowskiego: Dominika Wilczkiewicz, Szymon Wejcht, Adam Jankowski i Michał Ciamaga zdobywali nagrody i wyróznienia w konkursach: w Bystrzycy Kłodzkiej, Kłodzku, Koszlinie i Trzęsaczu." Złotym wiruozem" fortepianu na międzynarodowym konkursie w Sanoku okazał się Natan Szwedkowicz z klasy Angeliki Rembowieckiej, a wiolonczelista Bartłomiej Pacan, uczeń Mirosławy Krosniak został wyróżniony na ogólnopolskich konfrontacjach w Bydgoszczy. Klasa śpiewu Grażyny Wachowskiej- Szuby ma także swój sukces w postaci nagrody dla Magdaleny Dołgoszyi podczas Konkursu Piosenki Międzynarodowej.  Poza tym: codzienne ćwiczenie, zajęcia realizujące podstawy programowe szkoły muzycznej drugiego stopnia egzaminy, co zakończyło się promowaniem wszystkich 20 uczniów, w tym większości z wyróżnieniem.
  Koncerty, to obowiązkowy element edukacji muzycznej. W minionym roku było ich niemało: koncert w ramach II Bystrzyckiej Złotej Jesieni z Muzyką Organową, kolędowe, półroczny, muzyki rozrywkowej i filmowej, z okazji Dnia Dziecka i popis roczny.  Szkoła z sukcesem zrealizowała także nowy projekt- bal charytatywny pn. Dzika Biesiada z Muzyczną Dwójką, co znacząco zasiliło fundusz Rady Rodziców. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy udzielili nam wsparcia.
  Przed nami nowy rok szkolny i nowe wyzwania. Przybywa uczniów i powiększa sie kadra pedagogiczna. Powoli musimy szykować nową bazę lokalową, gdyż w gościnnych szkołach muzycznych  Kłodzka i Bystrzycy Kłodzkiej zaczyna brakować miejsca. Dzięki staraniom Gminy Bystrzyca Kłodzka otrzymamy do dyspozycji skrzydło w budynku bystrzyckiego liceum ogólnokształcacego, gdzie może jeszcze w tym roku kalendarzowym się przeprowadzimy.
  Tadeusz Piotrowski.  ZDJĘCIA Z KONCERTU MUZYKI FILMOWEJ I ROZRYWKOWEJ
  Radosnych, ciepłych i wypełnionych wiosennym optymizmem
  ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY
  życzy
  dyrekcja
  SM. II st. w Bystrzycy Kłodzkiej
  Międzynarodowy sukces 12-letniego pianisty

  SANOK (Podkarpacie). Pianista Natan Szwedkowicz - uczeń Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej został złotym wirtuozem VIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego odbywającego się w tym mieście.
  Niemal przez tydzień w Sanoku odbywała się już dwunasta edycja Międzynarodowego Forum Pianistycznego.

  - Forum to unikatowy projekt pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej, wspierany także przez tak wybitne autorytety muzyczne jak Elżbieta i Krzysztof Pendereccy. Partnerami są również TVP Kultura, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina oraz Yamaha Music Europe - komunikuje pedagog Angelika Rembowiecka ze wspomnianej szkoły. - Forum Pianistyczne to edukacyjno–społeczno–kulturalny projekt odbywający się na terenie Euroregionu Karpat. Uczestnicy przyjeżdźają z Chin, Wietnamu, Japonii, Rosji, Kirgizji, Kazachstanu, Chile, USA i z wielu krajów Europy. W tym roku wzięła udział rekordowa liczba 140 uczestników z 14 krajów.

  Pomysłodawcą, twórcą i dyrektorem projektu jest Janusz Ostrowski - wiceprezes zarządu Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury, a przewodniczącym rady programowej - prof. Jarosław Drzewiecki z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W ramach forum odbywają się lekcje pokazowe i indywidualne z mistrzami, wykłady i koncerty, jest zapewniony udział w międzynarodowym konkursie pianistycznym.

  Tegoroczni mistrzowie, to m.in. prof. Andrzej Jasiński – legenda polskiej pianistyki i pedagogiki, światowej sławy wybitni pianiści, laureaci Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie – japońska pianistka Akiko Ebi, amerykański pianista pochodzenia rosyjsko-serbskiego Eugen Indjic, prof. Irina Pietrova – Chukovskaya – z Gnesins Rosyjskiej Akademii Muzycznej, prof. Andrzej Tatarski z Akademii Muzycznej w Poznaniu.

  Uczeń Natan Szwedkowicz (kl. I) z klasy fortepianu Angeliki Rembowieckiej w Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej zdobył "Dyplom Złotego Wirtuoza w VIII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym "Młody Wirtuoz" oraz dodatkową nagrodę "Dyplom - Wyróżnienie dyrektora Janusza Ostrowskiego „Organista Forum”, co jest ewenementem nie tylko ze względu na jego młody wiek  -12 lat, ale także z uwagi na to, że Natan nie uczy się gry na organach.

  Podczas forum Natan wziął udział w tylko jednej lekcji pod kierunkiem Janusza Ostrowskiego (pianista, organista, dyrygent, kierownik sekcji fortepianu w PSM im. W. Kossakowej w Sanoku), po której wytypowany został do udziału w koncercie „Jan Sebastian Bach”. Podczas koncertu w kościele farnym pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Sanoku Natan Szwedkowicz zagrał na organach Zygmunta Kamińskiego z 1948 r. utwór J. S. Bacha Sinfonię c- moll BWV 788
  - informuje p. Angelika.
  - Natan został wytypowany również do udziału w lekcjach pod kierunkiem prof. Iriny Pietrovej–Chukovskayej i pod kierunkiem Evy Cahovej.


  Nauczycielka Angelika Rembowiecka została wyróżniona przez jury konkursu dyplomem za przygotowanie ucznia.

  Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować spektakularnego międzynarodowego sukcesu dyrektorowi Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kł.
  Tadeuszowi Piotrowskiemu
  Angelice Rembowieckiej
  oraz utalentowanemu młodemu artyście
  Natanowi Szwedkowiczowi


   
  INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI
   
  SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA
   
  W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

   
  Po wieloletnich staraniach, dnia 2 września 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia pierwszej w powiecie kłodzkim Szkoły Muzycznej II stopnia. „To nie tylko prestiż dla naszego miasta, ale przede wszystkim ogromna szansa dla młodych, utalentowanych ludzi, na wszechstronną edukację muzyczną”, jak powiedziała Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej- Renata Surma.

  Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i bardzo dobra współpraca z organem prowadzącym- Gminą Bystrzyca Kłodzka, oraz uczniowie, którzy mają szkołę w pobliżu miejsca zamieszkania- to realne podstawy na rozwój nowo powstałej placówki. Odsłonięcie tablicy na wspólnym z Państwową Szkołą Muzyczną I st. Bystrzycy Kłodzkiej budynku było chwilą historyczną i wzruszającą zarazem.
   

  Dalsza część uroczystości  odbyła się w sali widowiskowej Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie uczniowie nowo powstałej szkoły wykonali swój pierwszy koncert. Wiele ciepłych życzeń złożyli przedstawiciele władz lokalnych, parlamentarzyści, a także wizytator Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie: Sylwia Świsłocka - Karwot.
   

  Młodych instrumentalistów i wokalistów zachęcamy do doskonalenia swych umiejętności i wiedzy poprzez podjęcie nauki w przyjaznej Szkole Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej. Serdecznie zapraszamy.


  REPORTAŻ Z OTWARCIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
  ZDJĘCIA Z OTWARCIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
   
  Copyright 2015. All rights reserved.
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego